ДОСТА СУ СВЕТУ ЈЕДНЕ ШУМАРИЦЕ 2020

ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ”ДОСТА СУ СВЕТУ ЈЕДНЕ ШУМАРИЦЕ 2020”

Спомен- парк  ” Крагујевачки октобар ” у Крагујевцу расписује литерарни и ликовни

К  О  Н  К  У  Р   С

За ученике основних и средњих школа Србије и окружења на тему:

”Верујете да је добро јаче од зла”

                                                            Венко Андоновски

Облик литерарне и ликовне обраде по слободном избору.

Верујете да је добро јаче од зла

Жири за литерарне радове  доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда; прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа. 

Жири за  ликовне радове доделиће девет новчаних награда: прву, другу и трећу за ученике основних школа од 1. до 4. разреда, прву, другу и трећу за ученике основних школа од 5. до 8. разреда и прву, другу и трећу за ученике средњих школа. Том прилико биће изабрана и школа са највећим бројем квалитетних радова и њој ће бити организована изложба у Музеју ”21. октобар” 18. децембра 2020. године.

Награде: прва – 12 000; друга – 10 000; трећа – 8 000 динара

Награде ученицима биће уручене на  уметничкој  манифестацији  ”Доста су свету  једне Шумарице”, 27. новембра 2020. године у Музеју ” 21. октобар” у Крагујевцу.

Ликовне радове слати поштом на адресу:

Спомен – парк ” Крагујевачки октобар” ( за конкурс)

34000  Крагујевац

Кружни пут Десанкин венац бб

Литерарне радове, обавезно откуцане, не дуже од 3 500 карактера, Times New Roman 12, слати на e-mail: biblioteka@spomenpark.rs и kustos.pedagog@spomenpark.rs.

Сви радови морају бити потписани пуним именом, презименом и разредом ученика, затим називом, адресом, телефоном школе и именом и презименом предметног наставника и достављени до 1. новембра 2020године.

Спомен- парк  ” Крагујевачки октобар ”

You may also like...