ЕТWINNING ПРОЈЕКАТ ,,ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКЕ”

Пројекат „Историја математике“ се бави проучавањем историјске епохе у којој су живели поједини научници/математичари који су дали велики допринос математици као науци. Ученици ће самостално или у пару истражити задате математичаре и одговарајуће чињенице периода у којем су живели. Своје истраживање ће представити свим учесницима пројекта креирањем адекватног видеа и/или стрипа који би приказао научнике на занимљив и иновативан начин, чиме ће разменити научено са другарима. Овај пројекат промовише радозналост, истраживање и креативан рад кориштењем неких од wеб 2.0 алата.

Поглеадајте извештај о реализацији ЕТWINNING ПРОЈЕКТА ,,ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКЕ”

You may also like...