ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У I РАЗРЕД

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

У ВЕЗИ  УПИСА  УЧЕНИКА  У  I  РАЗРЕД ОСНОВНЕ

ШКОЛЕ ,,МОМА  СТАНОЈЛОВИЋ”

ШКОЛСКЕ  2020/2021. ГОДИНЕ

Обавештавају се родитељи да је Основна школа ,,Мома  Станојловић” у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за упис деце у први разред основне школе.

          У први разред основне школе, школске 2020/2021.године уписују се  деца која  су рођена 2013. године и деца рођена у јануару и фебруару 2014. године.

          Деца која  до 31.августа 2020.године пуне од 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве  школи ради организовања провере спремности за упис у школу.

          Школа организује  и целодневну наставу (боравак) за ученике  првог и другог разреда

          Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља (добија се од секретара школе), а у складу са просторним могућностима школе.

           Потребна  документација за упис ученика у школу:

  •                    – доказ  о здравственом прегледу( вакцинацији)
  •                    – потврда од стоматолога
  •                    -уверење о похађању предшколског програма (доставља се по завршетку предшколског програма, када дечја установа изда ово  уверење).

Извод из матичне књиге рођених детета и пријаву пребивалишта детета прибавља школа преко сајта еупис.

За све информације везане за упис, родитељи се могу обратити секретару школе на телефон 332-909.

                  ДИРЕКТОР,

                                                                                                                                          Рајица  Ковачевић

You may also like...