Очување животне средине у првом разреду

У оквиру Пројектне наставе реализовани су часови на теме ,,Очувања животне средине“. Кроз седам наставних часова, а путем учења на даљину, ученици су имали прилику да се упознају са садржајима који су били у оквиру наведене теме:

Vašu ambalažu u reciklazu
  • “Вашу амбалажу у рециклажу” (разврставање отпада у одговарајуће контејнере – папир, стакло, ПЕТ амбалажа);
  • Очисти/уреди свој животни простор (стан, кућа, двориште…);
  • ,,Чеп за хендикеп” – прикупљање пластичних чепова;
  • На који начин можемо спасити нашу планету?

Уз посредство и помоћ родитеља, ученике смо обавештавали о наставним јединицама и задацима. Упућивали смо ученике на корисне линкове или филмиће,  који су им помогли да схвате колико је важна природа, шта нам све даје, како се односимо према њој и на који начин можемо спасити планету Земљу?

Остварена је међупредметна повезаност са часовима из света око нас, ликовне културе и ваннаставним активностима.

АКТИВ ПРВОГ РАЗРЕДА

You may also like...