Сарадња са родитељима

Чланови Тима за сарадњу са родитељима

за школску 2020/2021. годину

 • Зорица Поповић – координатор
 • Милена Миљковић
 • Мирјана Јаковљевић
 • Јелена Глишић
 • Лазаревић Ивана
 • Снежана Мандић
 • Драгана Туцаковић
 • Милена Шорић
 • Мирјана Маринковић
 • Марија Стевановић
 • Гордана Пантић
 • Вијолета Ђокић – родитељ
 • Живановић Нина – родитељ

ПЛАН ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год.

ДАНИ „Отворених врата“ – План комуникације са родитељима у време ванредних мера за школску. 2020/2021.год.

КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ – ВОДИЧ ЗА ШКОЛЕ