11. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ

РАСПИСУЈЕ 11. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: Конкурс је отворен од 01.10.2020. год.  до 31.10.2020. год. На конкурсу учествују сви радови који стигну на адресу: Дечији културни центар Ниш, улица IX Бригаде 10 и на мејл Дечијег културног центра: decijicentarucairu@gmail.com

УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА: Ученици од првог до осмог разреда основних школа.

ТЕМА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА:  „А ДА БУДЕМО МАЛО СМЕШНИ?“

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА: Приликом слања радова, сваки рад мора бити послат појединачно (засебан фајл) , Фонт „Times new roman“, величине 12, у називу фајла навести име и презиме аутора текста, назив школе, разред и одељење. Такође, потребно је навести следеће:

  1. За литерарни конкурс Радовићев венац – на тему: „А ДА БУДЕМО МАЛО СМЕШНИ?“

( У НАСЛОВУ УЗ ТЕМУ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТОРА ТЕКСТА, НАЗИВ ШКОЛЕ, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ;

  • Име и презиме  аутора текста и ментора;
  • Контакт телефони и аутора текста и ментора.

НАПОМЕНА: Радови без тражених података не могу учествовати у конкурсу.

      Приспели радови ученика биће подељени у три категорије:

I КАТЕГОРИЈА: Радови ученика I,II, III разреда основне школе;

II КАТЕГОРИЈА: Радови ученика IV, V, VI разреда основне школе;

III КАТЕГОРИЈА: Радови ученика VII, VIII разреда основне школе.

ОДАБИР РАДОВА: Пристигли радови биће прослеђени члановима жирија. Чланови жирија биће песници за децу, филолози и стручни сарадници. Жири ће направити селекцију дечијих радова по наведеним категоријама.

Додела захвалница ученицима награђених радова и њиховим менторима, биће организована у просторијама Дечијег културног центра Ниш у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације. О датуму и времену одржавања доделе бићете накнадно обавештени.

Награђени радови и радови које жири буде изабрао наћи ће се у зборнику Радовићев венац, који ће бити штампан по завршетку конкурса.

                                                                                                               ДИРЕКТОР

                                                                                                    Сандра Петковић

Више информација >>> Дечији културни центар Ниш

You may also like...