Библиотека

 
 
 

Школска библиотека је смештена на спрату школе и заузима простор од 48 квадратних метара.
Књижни фонд од 13000 наслова је разноврстан и задовољава потребе корисника (школска лектира, енциклопедије, стручна литература за наставнике, белетристика и др.). Наставнички фонд износи близу 1900 књига.
Целокупни фонд библиотеке, претрага и рад са корисницима су компјутеризовани. Сви ученици школе и запослени су чланови библиотеке и услуге користе бесплатно.

Школска библиотека    
Школска библиотека    
   
   
   
   
 

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм образовно-васпитног рада школе и обухвата:

  • ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ДЕЛАТНОСТ;
  • БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ;
  • КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ;
  • ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (стручно усавршавање, сарадња са стручним органима школе…)
 
Школска библиотека    
 

Љубав према књизи наши ученици развијају још од првог разреда. Они радо посећују библиотеку, како за читање школске лектире тако и књига које нису прописане обавезним наставним планом и програмом. Таквих књига је све више, а број ученика који читају расте.

   
   
Школска библиотека
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |