ETWINNING ПРОЈЕКАТ ,,ПИТАГОРА – ЖИВОТ И ТЕОРЕМА”

Пројекат „Питагора – живот и теорема“ се бавио  проучањем историјске епохе у којој је живео један од најпознатијих античких филозофа и математичара Питагора и теоремом која носи његово име. Ученици су самостално, у пару  или у групи  истраживали  податке о Питагори, његовој школи и Питагориној теореми. С обзиром на количину и ниво података, била је  ово јединствена прилика да се нагласи значај садржаја који се обрађује у школи и мотивишу ученици да активно учествују у њиховом савладавању. Кроз вршњачко учење резултати пројекта су се  представити свим учесницима пројекта на занимљив и иновативан начин коришћењем неких од wеб 2.0 алата.

ETWINNING ПРОЈЕКАТ ,,ПИТАГОРА – ЖИВОТ И ТЕОРЕМА''
ETWINNING PROJEKAT – PITAGORA – ŽIVOT I TEOREMA

Погледајте извештај о реализацији ETWINNING ПРОЈЕКTA ,,ПИТАГОРА – ЖИВОТ И ТЕОРЕМА”

You may also like...