Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19)

 1. Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини
 • Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.
 • Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.
 • Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

2. Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

 • Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.
 • Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру пред полазак у школу.3. Одржавање физичке дистанце

3. Одржавање физичке дистанце

 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
 • Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.
 • Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.
 • Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.
 • Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.
 • Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће
 • реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте
 • сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.
 • Саветовати  ученике  да  не  стварају  гужву  у  свлачионицама  већ  да  буду
 • стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику. Уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали
 • велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.
 • Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.
 • Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.
 • Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.
 • Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

4. Ношење маск

a. Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске

b. Ученици:

 • Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
 • Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
 • Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.
 • Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

5. Редовно прање руку

 • Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.
 • Када? Обавезно при уласка у школу,пре јела,после одласка у тоалет,преспремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.
 • Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставитидезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције као и да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).

6. Редовно чишћење школске средине

 • Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом,трљањем истругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе…) и свежих раствора средстава којима се чисти.

Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (у овом случају школе) подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства, а које обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба, те се за те потребе препоручује ангажовање овлашћених установа. Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује.

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују (школске клупе,столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних површина.

Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа негативних ефеката по здравље деце, наставног и школског особља као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести плућа и др.

Распрскавање дезифицијенса се не препоручује,већ умакање и натапање тканине.При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина употребе и неопходног контактног времена. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

 • Када? Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно,минимум двапута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене).
 • Шта? Простор,прибор и опрема у тоалетима,учионицама,зборницама,сализа физичко васпитање и школским кухињама и трпезаријама (подови, зидови, врата, и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема и сав остали прибор).

Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр.на часу одељенског старешине).

7. Редовна набавка основног потрошног материјала

 • Како? Заједничким радом школе и заједнице(надлежне локалне самоуправе
 • родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз на пример оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). Транспарентном и искреном комуникацијом са ученицима
 • родитељима. За дугорочно обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном будџетском линијом у буџету школе.
 • Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјаломпрема обиму потрошње.
 • Шта? Основно:сапун,тоалет папир,убруси за једнократно коришћење,кесеза канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).
 • Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр. на часу одељенског старешине).

8. Редовна  провера  функционалности  уређаја за  снабдевање  пијаћом  водом, санитацијом и хигијеном.

 • Како? Препоручује се састављање хигијенскoг плана са јасно одређенимактивностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и праћење његовог спровођења.
 • Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање,санитацију и хигијену. Више пута у току дана у зависности од броја особа присутних у школи проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити по потреби.
 • Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање,санитацију и хигијену(славине, лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, проходне WC шоље, исправни водокотлићи).

You may also like...