ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице ОШ “Мома Станојловић”.

На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

телефони:

директор: 034/304-195

секретар: 034/332-909

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2020. година

Услуга осигурања имовине

План јавних набавки

Услуге интернета

ХТЗ опрема

Услуге фиксне телефоније

Књиге за одличне и награђене ученике

Канцеларијски материјал

Нови тонери

Сервисирање рачунара

Сервисирање штампача и рециклажа тонера

Средства за хигијену

Електрична енергија

Намирнице за припремање хране

Настава у природи за 1. и 2. разред

Услуга организовања екскурзије за ученике од I – VI разреда

2019. година

Настава у природи за 1. и 2. разред

Настава у природи за 3. и 4. разред

Екскурзија 7.разред

Екскурзија 8.разред

Услуге осигурања имовине

ХТЗ опрема

Рачунарска и сродна опрема

Канцеларијски намештај

Услуга телефони – фиксни

Књиге за одличне и награђене ученике

Услуге сервисирања штампача и рециклажа тонера

Нови тонери

Канцеларијски материјал – IV партија

Услуге сервисирања рачунара

Електрична енергија

Набавка намирница

2018. година

Услуге осигурања имовине

ХТЗ опрема

Школски намештај

Фиксни телефони

Средства за хигијену

Канцеларијски материјал

Електрична енергија

Нови тонери

Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Књиге за одличне и награђиване ученике

Услуге сервисирања рачунара

Набавка намирница

2017. година

Услуге осигурања имовине

ХТЗ опрема

Рачунарска и сродна опрема

Услуга – фиксни телефони

Средства за хигијену

Електрична енергија

Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Услуга сервисирања рачунара

Набавка књига за одличне и награђене ученике

Канцеларијски материјал

Нови тонери

Набавка намирница

2016. година

Набавка књига за школу

Набавка средстава за чишћење

Набавка електричне енергије

Набавка канцеларијског материјала

Набавка намирница

2015. година