Колектив

 
 
Директор
Рајица Ковачевић
 
Стручни сарадници
Рада Марић - педагог
Невена Степановић - психолог
Ксенија Пешикан - библиотекар
Марко Миловановић - библиотекар
Љиљана Мирић - библиотекар
 
 
Административно-рачуноводствена служба
Споменка Бошковић - секретар
Јелена Димитријевић - рачунополагач
Маја Крунић - благајник

Наставно особље
Стручна већа за разредну наставу
 
Први разред
I/1 - Весна Стевановић
I/2 - Невенка Луковић
I/3 - Весна Павловић - целодневна настава
I/3 - Јелена Момчиловић - целодневна настава
I/4 - Маријана Мирашевић - целодневна настава
I/4 - Милена Миљковић - целодневна настава
 
Трећи разред
III/1 - Ирена Антић
III/2 - Зорица Поповић
III/3 - Јелена Глишић
III/4 - Гордана Пантић
 
 
Други разред
II/1 - Јелена Милојевић (председник већа)
II/2 - Зорица Јеленковић
II/3 - Миљана Милојевић - целодневна настава
II/3 - Снежана Тодоровић - целодневна настава
II/4 - Кристина Бешевић - целодневна настава
II/4 - Аница Филиповић - целодневна настава
 
Четврти разред
IV/1 - Живка Кашиковић
IV/2 - Лепосава Трбић
IV/3 - Татјана Мирић
 
Стручна већа за предметну наставу
 
Стручно веће за област српског језика, историје и географије
Маја Конатар - српски језик
Данијела Мијовић (председник већа) - српски језик
Драган Крстић - српски језик
Иван Марковић - српски језик
Дубравка Думбеловић - историја
Милена Шорић - историја
Соња Љешевић - географија
Небојша Малиш - географија
Нена Борисављевић - географија
 
Стручно веће за област страног језика и грађанског васпитања
Марко Миловановић (председник већа) - енглески језик
Слађана Блажић - енглески језик
Ксенија Пешикан - енглески језик
Славица Димитровска - енглески језик
Мирјана Јаковљевић - француски језик
Бојана Маринковић - француски језик
Мирјана Маринковић - немачки језик
 
Стручно веће за природне науке
Драгана Туцаковић- физика
Весна Урошевић- физика
Радојка Илић (председник већа) - биологија
Љиљана Матић - биологија
Смиља Милојевић - хемија
Весна Николић - хемија
 
 
Стручно веће за област физичког и здравственог васпитања, музичке и ликовне културе и верске наставе
Бојан Ранковић - ликовна култура
Оливера Максимовић (председник већа) - музичка култура
Ивана Лазаревић - физичко и здравствено васпитање
Војислав Максимовић - физичко и здравствено васпитање
Дејан Кашиковић - физичко и здравствено васпитање
Ана Зечевић - верска наука
 
Стручно веће за област математике, технике и технологије и информатике
Зорица Станковић - математика
Мирјана Вранић-Анђелковић - математика
Јелена Живанић - математика
Младен Мијаиловић - математика
Снежана Мандић (председник већа) - техника и технологија
Љиљана Чанчаревић-Гаљак - техника и технологија
Вера Миленковић - информатика и рачунарство
 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Директор, председници већа, координатори стручних актива/тимова и стручни сарадници
 

Помоћно и техничко особље
 
Слободан Љубисављевић - домар
Гордана Максимовић - помоћни радник
Милорад Мартиновић - помоћни радник
Снежана Глишић - помоћни радник
Соња Љубисављевић - помоћни радник
 
 
Достана Шорић - помоћни радник
Зорица Миленковић - помоћни радник
Соња Армуш - куварица
Катарина Мијаиловић - куварица
Видоје Попадић - помоћни радник
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |