Март
 
 
Онлајн недеља
27. март - 2. април 2017.
Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује људе да користе нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним могућностима онлајн света. Кампања се организује сваке године у марту под покровитељством организације Телецентри Европе која представља мрежу телецентара.
Наша школа по први пут учествује у онлајн недељи!!!
Онлајн недеља
Онлајн недеља