Март
 
 
ПОНЕДЕЉАК 27. 3. 2017.
од 10-11 часова
1. Радионица: "Код по код игрица"
 
Радионица: "Код по код игрица" – програмирање кроз игру и омиљене цртане јунаке у програму "Code.org"
Учесници: ученици I-3
Водитељ радионице: Миљана Милојевић
Подстицање алгоритамског начина мишљења кроз садржаје свих наставних предмета доприноси потпунијем остваривању циљева и задатака програма образовања. С обзиром на чињеницу да се скоро све радње које обављамо у свакодневном животу, задаци са којима се сусрећемо састоје управо од алгоритма, развој алгоритамског начина мишљења јесте оно чему треба тежити кроз реализацију садржаја свих наставних предмета.
Зато су ученици првог разреда, на занимљив и креативан начин, упознати са појмом алготитма и кодирања, тако што су решавали "мозгалице" примерене њиховом узрасту на сајту Code.org . Ученици су у оквиру Курса 1 решавали:
  1. Стазу 4: Лавиринт - Линијски програм са 15 нивоа тежине (птичица лови прасенце обилазећи постављене препреке);
  2. Стазу 7: Пчела - Линијски програм са 15 нивоа тежине (пчелица која са цвета сакупља нектар, односи до саћа и прави мед);
  3. Стазу 8: Уметник - Линијски програм са 12 нивоа тежине (уметник треба да заврши цртеж а ученик програмира редослед његових потеза оловком).
Ученици су били веома активни, радознали и такмичарски расположени. Напредовали су својим темпом и постигли различите нивое успешности. Док су поједини ученици савладавали само "мозгалице" прве игре, други су са лакоћом решавали постављене захтеве и прелазили на више нивое друге и треће игре.
професор разредне наставе
Миљана Милојевић