Март
 
 
УТОРАК 28. 3. 2017.
од 11-13 часова
2. Радионица: Примена платформе "Edmodo" и програма "Kahoot"
 
Радионица: Примена платформе "Edmodo" за учење – тестирање – комуникацију и прављење квиз игара у програму "Kahoot"
Учесници: наставници наше школе
Водитељ радионице: Миљана Милојевић
Радионица је реализована у предвиђеном термину и према утврђеном програму. Присуствовало је 18 наставника разредне и предметне наставе. Поред учитеља, велико интересовање за примену највеће образовне друштвене мреже на свету "Edmodo", показали су и наставници математике, историје, физике, техничког и информатичког образовања, енглеског и француског језика, али и наставници музичке културе и физичког васпитања.
Наставници су се најпре упознали са предностима "Edmodа" - интересантан дизајн, лако креирање хибридних наставних материјала, повезаност са ученицима, родитељима и другим наставницима, једноставно праћење напредовања ученика кроз квизове и дискусије, мобилна апликација за iOS (iPad/iPhone/iPod Touch) и Android, безбедна платформа омогућава сигурност и приватност, од ученика се не захтева никаква лична информација, наставник је тај који управља наставним процесом.
Практичан рад наставника се огледао у следећим активностима:
  1. Прикључивање платформи путем кода за групу "ОШ Мома Станојловић - Ученик", и у улози ученика решавање постављених задатака - одговор на анкету, решавање квиза о Едмоду и постављеног задатка. Тако су наставници најлакше стекли увид у разлику између ученичког и наставничког налога и окружења за рад;
  2. Креирање наставничког налога, његово подешавање - фотографија или аватар, приватност, подешавање мејла и текстуалних обавештења, подаци на профилу;
  3. Креирање групе која представља предмет који предају, групу за рад на неком пројекту, групу за додатну или допунску наставу;
  4. Постављање поздравне поруке;
  5. Креирање Анкете;
  6. Прављење мале групе, постављање поруке и прикључивање прилога - атач;
  7. Постављање задатка - у вези са претходном лекцијом (атачем), одређивање рока за предају рада;
  8. Креирање квиза са заступљеним свим типовима питања: вишеструки избор, тачно/нетачно, кратак одговор, допуна и спаривање тачних одговора. Временско ограничење, вредновање сваког питања, мешање питања, опис целог квиза;
  9. Картица "Прогрес" - вредновање тј. оцена свих активности, додела беџева.
Наставници су били високо мотивисани за рад, веома креативни и кооперативни. На жалост, због мноштва планираних активности на "Едмоду" нисмо стигли да обрадимо и други алат за креирање квиз игара "Kahoot". Та обука ће бити организована у неком новом термину.
Захваљујем се свим колегама на уложеном труду, знању и професионализму, са жељом да што пре примене стечена знања у раду са својим ученицима, на наставним садржајима предмета који предају!!!
професор разредне наставе
Миљана Милојевић