Март
 
 
ПЕТАК 31. 3. 2017.
2. час у другој смени
5. Радионица: "Геогебра" у настави математике
 
Радионица: "Геогебра" у настави математике
Учесници: ученици VIII разреда
Водитељ радионице: Мирјана Анђелковић - Вранић
Ученици осмог разреда су присуствовали једночасовној радионици под горе наведеним називом која је реализована у информатичком кабинету од 14.00 – 15.00 часова у присуству студенткиње ПМФ-а Валентине Видаковић и наставнице математике Мирјане Анђелковић Вранић као аутора и реализатора радионице.
У уводном делу, уз помоћ компјутерске мапе ума, доступне на линку https://www.mindomo.com/mindmap/08f80d85d3984bebbff87891771f593e, ученици су имали прилику да се упознају са образовним пакетом "Геогебра" и његовим главним карактеристикама.
Ученица Катарина Костић је приказала своју презентацију "Национални паркови Србије" у PowerPointu, приказујући везу неколико предмета кроз занимљиве садржаје, где последња два слајда представљају статистички приказ површине и надморске висине националних паркова. Управо су они искоришћени за приказ примене Геогебре уз богато коришћење њених алата и анимације графичких објеката.
Да је у питању врло елегантан, једноставан и бесплатан програм, примењив у настави математике код сваке теме где постоји конструкција и где се може демонстрирати графички метод решавања задатака било је очигледно након упутства наставника о употреби картица и алата за рад, приказа наставних садржаја у оквиру тема "Круг", "Линеарна функција", Системи једначина са две непознате", "Ваљак" и представљања мешања боја објеката динамички на примеру круга (https://www.youtube.com/watch?v=jtlCE5uTEDM) и соларног система (https://www.youtube.com/watch?v=JzypMR5FtRg). Употреба анимације као моћног алата у овом програму приказана је на примеру бицикле која се креће(https://www.youtube.com/watch?v=10gCzVWU2Io&t=298s).
Даље, слике приказују динамичке цртеже у Геогебри приказане ученицима на радионици које је наставник конструисао употребом овог пакета.
Ученици су били веома заинтересовани и мотивисани за коришћење овог софтвера о чему говоре њихови самостални радови и фотографије са радионице доступни на интернет страници школе!
професор математике
Мирјана Анђелковић Вранић