Март
 
Недеља дигиталних вештина
Онлајн недеља 2017.
ОШ "Мома Станојловић"
19 - 25. март 2018.
Недеља дигиталних вештина је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује људе да користе нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним могућностима онлајн света.
Од 2010. носила је име Онлајн недеља, а од ове године кампања мења име у Недеља дигиталних вештина са жељом да нагласи важност поседовања адекватних компетенција за коришћење садржаја доступних на интернету као и вештине владања дигиталним технологијама уопште.
Наша школа по други пут учествује у дигиталној кампањи!
Онлајн недеља
Онлајн недеља