Март
 
Недеља дигиталних вештина
Онлајн недеља 2017.
 
ЧЕТВРТАК 22. 03. 2018.
6. и 7. час у првој смени
 
3. Радионица: "Scratch – Visual Basic 2010 Express – PowerPoint - HTML"
Учесници: ученици од V - VIII разреда
Водитељ радионице: Вера Миленковић
Радионица је одржана у четвртак, 22.03.2018. године, а учесници су били ученици од петог до осмог разреда.
Сви ученици су имали задатак да, у одговарајућем програму, креирају анимацију, потпуно исту за све разреде, у којој се другарице Abby и Avery срећу испред посластичарнице и договарају да иду на сладолед. Користили су се, унапред припремљени, ликови из визуелног програмског језика Scratch, док је позадина учитана са локалног диска. Требало је све ликове анимирати, а на почетку и крају анимације приказати одговарајуће сличице које су, као и позадина, учитане са локалног диска.
Ученици петог разреда су, у изради анимације - програма, користили линијску и цикличну програмску структуру визуелног програмског језика Scratch.
Ученици шестог разреда су радили анимацију у програмском језику Visual Basic 2010 Express.
Програм садржи три форме. На првој је назив анимације, одговарајућа сличица, дугме за почетак програма (зелена заставица) и дугме за заустављање програма (црвени круг). Друга форма приказује анимацију, за њену израду ученици су користили Timer контролу и Select Case конструкцију, и трећа форма садржи сличицу која је видљива неколико секунди, након чега се поново учитава почетна форма.
Филип Пантелић и Димитрије Радосављевић, ученици VI2 разреда, су показали веома добро знање, вештине и креативност у решавању овог задатка.
Ученици седмог разреда су, на исту тему и са истим ликовима, правили презентацију у PowerPoint-у, а за њену реализацију било је потребно од 15-20 слајдова. Слајдови су се смењивали у кратком временском интервалу при чему се стварао утисак кретања ликова. За покретање и заустављање анимације и овде су се користила два дугмета.
У осмом разреду задатак је био израда две веб стране, прва је требало да садржи сличицу сладоледа, дугмад за покретање и заустављање анимације, а друга да прикаже анимацију за чије креирање су ученици користили спрајтове, CSS и JS.
Ђорђе Радовић и Михајло Петровић, ученици VIII4 разреда, успешно су завршили задатак показујући веома добро познавање HTML језика и CSS стилова. Разлика у односу на претходне радове је треће дугме, жута заставица за стварање паузе у анимацији и делимична обрада графичких ликова.
Рад ових ученика се може видети на интернет страни школског сајта: Анимација
Сви ученици су били задовољни, креативни и веома успешни у решавању задатака.
Реализатор и организатор радионице:
Вера Миленковић, наставник информатике и рачунарства