Март
 
Недеља дигиталних вештина
Онлајн недеља 2017.
 
ЧЕТВРТАК 22. 03. 2018.
4. час у другој смени
 
4. Радионица: "Виртуелно упознавање са производним и услужним делатностима" - истраживачки рад ученика
Учесници: ученици III-1 разреда
Водитељ радионице: Ирена Антић
Наставни предмет: Природа и друштво
Корелација: Од играчке до рачунара, Српски језик, Математика и Грађанско васпитање
Време реализације: четвртак, 4. час
Учесници: родитељи ученика: Ненад Радомировић, Игор Тошковић и Јелена Бојковић
Организатор: проф. разредне наставе, Ирена Антић
Структура часа:
  • Улазак на сајт школе и регистровање преко апликације-дигитална недеља. Ученици су регистровањем могли да виде проценат укључености у дигиталне активности других европских земаља. Србија је била на завидном нивоу, узимајући у обзир број становника.
  • Обнављање наученог о врстама делатности: производним, непроизводним (услужним), занатским...
  • Представљање родитеља и њиховог занимања.
  • Виртуално упознавање са производним и услужним делатностима родитеља преко следећих линкова:
www.youtube.com/watch?v=jB0IHQoxXNM
www.youtube.com/watch?v=O_YZNjEppZw
www.youtube.com/watch?v=63EWGE0hyB8
www.youtube.com/watch?v=TdOxWVmdStQ
www.youtube.com/watch?v=cXEFS_kMzXI
www.youtube.com/watch?v=ixExzyFJVn0
www.youtube.com/watch?v=nOwAXh9J9ic
www.youtube.com/watch?v=MJV4jT-2KXw
www.youtube.com/watch?v=7NCUTbK1aYU&t=11s
www.youtube.com/watch?v=ILvJKe1yi_k
https://www.youtube.com/watch?v=h9fhndzRkVc
 
Крагујевац је као индустријски град, најпознатији по фабрици аутомобила Фиат. Пошто ученици не могу да посете фабрику и виде производњу, на виртуелни начин су захваљујући родитељу Тошковић Игору упознати са начином производње. Производња је повезана са занимањима који су везани за: превоз, продају, одржавање хигијене, поправке аутомобила и сл. Родитељ Јелена Бојковић је као трговац, приближила значење занимања, а родитељ Ненад Радомировић са начинима прања (одржавања хигијене) аутомобила.
Ученици и родитељи су показали велико задовољство што се учило преко интернета и што су деца низом питања дошли до нових знања.
Активности са радионице се могу употребити и на часовима Одељењског старешине, а садржаји су повезани и са ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОРИЈЕНТАЦИЈОМ.