Март
 
Недеља дигиталних вештина
Онлајн недеља 2017.
 
ПЕТАК 23. 03. 2018.
3. час у првој смени
 
5. Радионица: "Сурфовање интернетом кроз генерације, употреба excela и геогебре у настави математике"
Учесници: ученици VIII-3 и VIII-4 разреда
Водитељ радионице: Мирјана Анђелковић - Вранић
Ученици осмог разреда су присуствовали радионици под горе наведеним називом која је реализована у информатичком кабинету од 15.25 – 16.10 часова у присуству наставнице математике Мирјане Анђелковић Вранић као аутора и реализатора радионице.
У уводном делу ученици су износили своја породична искуства приликом коришћења интернета као и чему су научили своје родитеље, баке и деке везано за употребу савремених технологија. Планирана активност да часу присуствују бака и прабака ученика П.Р., које би изнеле своја искуства у коришћењу интернета и шта их је све научио унук, није реализована због болести тако да је сам ученик описао њихове заједничке "обуке" веома реалистично што је изазвало смех, али и слагање осталих учесника радионице због сличног искуства у својој фамилији.
Наставник је дао савет ученицима да помогну старијим да се не осећају искључени из света модерних технологија, морају имати стрпљења у преношењу знања чак и када је то само учење својих ближњих да откуцају поруку на мобилном телефону јер ситнице њихов живот могу учинити квалитетнијим и да не забораве можда је њихово знање о технологији веће, али животно искуство које имају родитељи, баке, деке и други ближњи им може омогућити сигуран ход кроз свет.
Даљи ток радионице био је посвећен добрим и лошим странама интернета након чега долазим до закључка да ученици знају да баш од њих зависи како ће га користити и у којој мери ће контролисати своје активности упркос активној улози родитеља која треба да постоји, која је кључна, али не и довољна. Стога је данашња радионица посвећена едукацији присутних, указивању на опасности које вребају приликом коришћења интернета, електронско насиље, будући да специфичности окружења на интернету чине овај вид злостављања све распрострањенијим и опаснијим по психолошку добробит жртве злостављања од традиционалног вршњачког злостављања.
Ученицима је понуђен пример интернет садржаја који можемо да употребимо у сопственом интересу ради проширивања знања у оквиру предмета, али да на истој адреси, на почетној страни, погледамо део материјала са семинара "ИКТ у настави", Центра за едукацију и медије из Београда посвећен електронском насиљу.
https://valjinaucionica.weebly.com/
https://valjinaucionica.weebly.com/1041107710791073107710761085108610891090-1076107710941077-10851072-108010851090107710881085107710901091.html
Препорука је да заједно са родитељима погледају корисне савете на адреси
http://www.pametanklik.rs
(део материјала приказан на часу).
У случају потребе за пријавом нелегалних и штетних садржаја на интернету дате су адресе online механизама за подношење пријава као и адреса бесплатне правне помоћи и могућност упућивања на надлежне институције које могу да пруже комплекснију подршку.
Предложила сам едукативну игрицу "Кроз дивљу шуму веба" која помаже деци да схвате како треба бити опрезан при коришћењу интернета, а могу јој приступити директно путем линка www.wildwebwoods.org, као и игрице на адреси http://uciteljtoplica.wordpress.com/
Закључили смо на крају радионице, с обзиром на утицај виртуелне стварности на сваког од нас, да је неопходно у будућности познавање мера заштите на интернету, популаризовање добрих навика и позитиван однос према технологији, постојање свести да уз online етику интернет није "рђав господар", већ "добар слуга".
Наставник математике
Мирјана Анђелковић Вранић