Март
 
Недеља дигиталних вештина
Онлајн недеља 2017.
 
ПЕТАК 23. 03. 2018.
4. и 5. час у другој смени
 
6. Радионица: "Мултимедијални приступ часу Музичке културе"
Учесници: ученици III-1 разреда и родитељ Ирена Делић
Водитељ радионице: Ирена Антић
Корелација: Енглески језик, Од играчке до рачунара, Српски језик, Ликовна култура и Грађанско васпитање
Време реализације: петак, 4. и 5. час (16h40 min - 18h20 min)
Учесници: родитељ: Ирена Делић, проф. енглеског језика
Организатор: проф. разредне наставе, Ирена Антић
Структура часа:
  • Улазак на сајт школе и регистровање преко апликације - Дигитална недеља. Ученици су и другог дана регистровањем могли да виде проценат укључености у дигиталне активности других европских земаља. Србија је била на завидном нивоу (преко 20%).
  • Обнављање наученог о врстама инструмената који свирју ученици и начином свирања на њима.
  • Обнављање имена познатих композитора и њихових слушаних дела.
  • Представљање родитеља и њеног занимања.
  • Виртуално упознавање са: различитим врстама инструмената, животом и делом Волфанга Амадеуса Моцарта, називима инструмената на енглеском језику, композицијом Турски марш и извођење на различитим инструментима, учење песмице на енглеском језику.
Коришћени линкови:
www.youtube.com/watch?v=YQ2aEF337tY (Упознавање инструмената)
www.znanje.org/i/i26/06iv06/06iv0619/volfgang_amadeus_mocart.htm (Живот и дело)
www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o (Моцартово дело)
www.youtube.com/watch?v=ZCwfnhMLrDY (Учити песмицу)
www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s (Инструменти- енглески)
www.facebook.com/dario.lavesero/videos/10215872372591655/ (Необично свирање)
www.zvrk.rs/mskola/muzika/mocart/04.htm (препорука за слушање)
 
Ученици су показали одушевљење, када су помоћу датих линкова могли да преко цртаних јунака упознају инструменте, Моцартове композиције и науче на енглеском језику називе инструмената и песмице. Подршку планираним активностима је пружила родитељ, професор енглеског језика. На крају свих активности одгледан је снимак необичног коришћења читавог тела за свирање композиције на огромној клавијатури, где се уочио тимски рад и велики труд- вежбање и дат линк на коме ученици могу да одслушају низ Моцартових композиција.