Наставници

 
 
П Р Е Д М Е Т Н А  Н А С Т А В А
школске 2018/2019. године
 
Р.бр.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Предмет
Одељења у којима предаје
Одељенско старешинство
1.
Маја Конатар
СРПСКИ ЈЕЗИК
5/4, 6/3, 6/4, 8/2
8/2
2.
Драган Крстић
СРПСКИ ЈЕЗИК
7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/3
 
3.
Данијела Мијовић
СРПСКИ ЈЕЗИК
5/2, 6/1, 6/2, 7/2
6/2
4.
Иван Марковић
СРПСКИ ЈЕЗИК
5/1, 5/3, 8/4
5/1
5.
Слађана Блажић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/1, 6/4, 7/2, 8/2
 
6.
Ксенија Пешикан
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1/2, 4/1, 4/2,5/4, 6/2, 8/1, 8/3, 5/1,4г, 6/2г, 7/1, 4г, 8/1, 4г, 8/3г
8/1
7.
Марко Миловановић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1/3, 1/4, 2/4, 5/2, 6/1, 7/1, 7/3, 7/4, 8/4
5/2
8.
Милена Панић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 5/3, 6/3, 5/2, 3г, 6/3, 4г
 
9.
Мирјана Јаковљевић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6/1,2,3,4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
7/2
10.
Бојана Маринковић –замена Ива Вујадиновић
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
5/1, 5/2, 5/3, 5/4
 
11.
Мирјана Маринковић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
5/3, 6/2,4, 6/3
 
11.
Марија Милетић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
5/1,2, 5/4, 6/1,2
 
12.
Бојан Ранковић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
5 – 8.
 
13.
Оливера Максимовић
МИЗИЧКА КУЛТУРА
5 – 8. 5/2х.с.а, 5/3х.с.а.
 
14.
Дубравка Думбеловић
ИСТОРИЈА
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 5/1свак.ж.с.а.
8/4
15.
Милена Шорић
ИСТОРИЈА
7/1, 7/2, 7/3, 7/4
 
16.
Небојша Малиш
ГЕОГРАФИЈА
7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
7/3
17.
Соња Давинић
ГЕОГРАФИЈА
5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
 
18.
Нена Борисављевић
ГЕОГРАФИЈА
5/2, 5/3, 5/4, 7/2, 7/4
 
19.
Драгана Туцаковић
ФИЗИКА
6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/3, 8/4
 
20.
Весна Урошевић
ФИЗИКА
8/2, 6/3
 
21.
Мирјана Вранић- Анђелковић
МАТЕМАТИКА
5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/4
6/1
22.
Зорица Станковић
МАТЕМАТИКА
8/1, 8/3, 8/4
 
23.
Јелена Живанић
МАТЕМАТИКА
7/1, 7/2, 7/3, 7/4
7/1
23.
Данијела Милутиновић
МАТЕМАТИКА
6/3, 8/2, инф:6/1-1, 6/2-1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2
6/3
24.
Анђелија Миловановић
МАТЕМАТИКА
5/4, 6/2, Инф:6/1-2, 6/2-2, 5/4
 
25.
Радојка Илић
БИОЛОГИЈА
6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 6/4ч.п.с.а
7/4
26.
Љиљана Матић
БИОЛОГИЈА
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/4, 5/4ч.п.с.а
5/3
27.
Смиља Милојевић
ХЕМИЈА
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4
 
28.
Весна Николић
ХЕМИЈА
8/1, 8/3
 
29.
Снежана Мандић
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
5/1,5/2, 5/3, 5/4, 6/1-1, 6/2-1, 7/1-1, 7/2-1, 8/1, 8/2
 
30.
Љиљана Чанчаревић
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
6/1-2, 6/2-2, 7/1-2, 7/2-2, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 8/3, 8/4
6/4
31.
Војислав Максимовић
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
5/1, 5/2, 5/4, 7/1, 7/3, 7/2, 7/4
+изаб.спорт:7/1, 7/3, 7/4
5/4
32.
Ивана Лазаревић
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
6/1, 6/2, 6/4 физ. и здр.васп, 8/1, 8/3, 8/4 физ.васп+и.спорт, 8/2 физ.васп
8/3
33.
Дејан Кашиковић
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ + ГВ
5/3, 6/3 физ. и здр.васп, 7/2, 8/2 и.спорт, 6/1г, 7/2, 3г, 8/2г
 
34.
Биљана Каралазић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5/1, 5/2, 5/3, 8/3
 
35.
Ана Зечевић
ВЕРСКА НАСТАВА
1/1,2, 1/3,4, 2/1, 2/2, 2/3,4, 3/1. 3/2, 3/3,4, 4/2, 4/1,3,4, 5/1,4 , 5/2, 5/3, 6/1,2 , 6/3,4 ,7/1,3 , 7/2, 7/4, 8/1,4 , 8/2,3
 
36.
Младен Перовић
ХОР И ОРКЕСТАР
6/1х.с.а, 6/2х.с.а, 6/3х.с.а, 8/1х, 8/4х
 
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |