Распоред

Ритам радног дана школе – динамика током школске године

Школа је отворена од 6-22 сата сваког радног дана, суботом од 8-20 часова и недељом од 14-20 часова.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ

Друго полугодиште школске 2020/2021. године почиње у понедељак 18.01.2021. године по следећем распореду:

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Информације