Савети родитељима

 

Драги родитељи,

Полазак у школу представља једну од највећих промена у животу детета. Адаптација на школу подразумева спремност детета да прихвати нове обавезе, али и спремност родитеља да му у томе на прави начин помогну и обезбеде услове за успешан рад. Превасходно оно мора игру заменити обавезама и систематским радом. Игра се не искључује али се помера у други план. Игра се не сме елиминисати јер је неопходна за развој бројних функција, али сада обавезе добијају примат. Најважније за предшколски период и период поласка у школу је да се изгради осећај одговорности код деце, а упоредо са тим ваља их осамостаљивати. Процес осамостаљивања и стварања осећања одговорности постиже се пре свега у међусобним контактима родитеља и деце у породици. Како? Родитељи морају пред дете постављати различите захтеве и обавезе примерене њиховом узрасту, а то ће уједно бити главни помагачи у дететовом даљем школовању. Интелигенција је само један од услова да дете буде успешно у школи. Упоредо се морају развијати и други квалитети личности да би његове интелектуалне могућности могле да дођу до пуног изражаја и то у најпозитивнијем смислу.
Да би се дете навикло на ред и рад то треба чинити постепено. Навике се не стичу преко ноћи већ дуготрајним понављањем одређених радњи. Ваљало би дете усмеравати да своје ствари свакодневно оставља на своје место, да обавља неке послове у кући који не захтевају много снаге и времена али који ће бити његова редовна обавеза. Оно управо обављањем ових послова стиче самосталност и самопоуздање који су основа здраве и зреле личности и одговорног ученика.
Првак Како би се створиле навике за школски рад, дете треба да има стално место за рад, прибор и књиге као и одређено време за рад и одмор.
Најважнија дужност и највећи напор са којим се ђак првак среће у школи је израда домаћих задатака. Они имају вишеструку значај – образовни и васпитни. Задаци су обавеза која се мора извршавати скоро свакодневно. Управо преко обавеза и дужности се најјаче васпитно делује. И детету, као и одраслој особи, свака обавеза пада тешко. Зато детету помозите да та обавеза пређе у навику. Супротан ефекат постиже се ако се много мешате у рад детета, ака га препустите самом себи или га кажњавате, а нарочито ако уместо њега радите задатке. Дете не може научити гледајући него радећи. Дакле, дете треба само да ради задатке а права помоћ родитеља се огледа у томе да се интересује за његов рад, да га упућује, подстиче, храбри. Навикните дете да ради у исто време и на једном одређеном месту. Договорите се са дететом да после краћег одмора пошто дође из школе прво уради задатке и онда се игра. Тако се развија осећај дисциплине и одговорности. Не препоручује се рад непосредно после ручка нити после игре. Пре него што дете, сада у улози ученика, почне да учи или ради задатке нека се претходно припреми за рад : опере руке, провери да ли је сто чист, да ли је сав прибор ту и сл.

Савети родитељима :

 • Будите доследни према детету у његовим обавезама (стварање радних навика) и подстичите дете да самостално поспрема своје играчке, храни се, облачи, спрема своје ствари. Ако неке активности радите уместо деце она брзо губе интересовање за те активности .
 • Омогућите детету да у неким ситуацијама учи на својим грешкама јер дете које је превише заштићено развија ниско самопоштовање и зависност у односу на родитеље.
 • Важно је што више хвалити дете али бити реалан у процени његових способности и могућности. Избегавати критике и казне којима се продубљује осећај несигурности.
 • Када према детету имате захтеве да нешто уради објасните му зашто то од њега тражите.
 • Никада не критикујте дете већ само његово понашање.
 • Слушајте дете, шта вам говори, како размишља јер ћете га тако најбоље упознати и пратити његов развој.
 • Покушајте да детету што више времена омогућите да стиче нова искуства и учи о свету ( одлазак на излете, у позориште, музеје..).
 • Важно је научити дете како да реагује у опасним ситуацијама (кога да позове, коме да се обрати за помоћ) када је уплашено, само, али без застрашивања.
 • Читајте детету приче, бајке и заједнички разговарајте о прочитаном. Подстичите дете да изнесе своје мишљење, да преприча кратку причу или догађај.
 • Искористите сваки заједнички тренутак да дете сазна нешто ново, да га подстакнете да размишља, закључује, да слободно пита.
 • Ако имате дилеме слободно разговарајте са васпитачима или педагогом школе.
 • Негујте код детета позитиван став о поласку у школу и према школи, о учењу и стицању нових знања и вештина, учините га поносним што полази у школу.
 • Важно је да у доброј атмосфери заједно извршите све техничке примпреме као што је куповина потребног прибора, торбе, одеће.
 • Када га уписујете у школу учините тај дан свечаним јер је то велики дан за њега.
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |