Tagged: Информацијe од јавног значаја

Јавно достављање информација од јавног значаја Фенк Теодору

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС),а обзиром да  ниједан други начин достављања тренутно није могућ због...