Ученици

 
 
 
У Ч Е Н И К   Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е школске 2017/2018. године
Урош Гордић
Урош Гордић 
VIII1
Урош Гордић је рођен 10.марта 2003.год. у Крагујевцу. Дечак је у први разред пошао као једно од омиљене деце васпитачицa из обданишта, а потом је своју праву природу, интелигенцију и харизму показао и у одељењу учитељице Снежане Тодоровић која је за ово дете увек имала само речи хвале.
Већ код учитељице, ученик се истицао и издвајао својом склоношћу ка критичком мишљењу, решавањем задатака из математике и комуникативношћу коју је изражавао како на матерњем српском, тако и на енглеском језику из кога се ученик од четвртог разреда образовао по ИОП-у 3.
Пошавши у пети разред, наставници предметне наставе уочиили су Урошев таленат из многих области, па је поред редовне наставе дечак похађао и додатну из различитих предмета што је резултирало бројним успесима на такмичењима.
У свом основношколском образовању, ученик је учествовао и такмичо се из: математике, физке, хемије, биологије, српског језика, енглеског језика, немачког језика, стоног тениса, кошарке, фудбала и атлетике на укупно двадесет и пет општинских, двадесет окружних и пет републичких такмичења и то:
  • Шести разред: физика
  • Седми разред: физика и стони тенис
  • Осми разред: стони тенис и српски језик
Мишљење одељењског старешине о ученику:
Узевши у обзир дугогодишње радно искуство и чињеницу да сам одељењски старешна већ пуних шеснаест година, изузетно сам поносна што у свакој генерацији имам бар једног или неколико ученика који се својом личношћу издвајају од остале деце у школи, а Урош Гордић је свакако један од њих. Наиме, дечак је не само: савестан, одговоран, марљив и веома свестран ученик, већ пре свега дете које расте у изузетно моралног човека, омиљен у друштву, увек спреман да помогне, особа о којој СВИ другови из одељења и СВИ наставници свакодневно говоре само најбоље.
Оно што Уроша нарочито издваја од остале деце је његова саосећајност и емпатија према свакоме ко се нађе у невољи и коме је потребна помоћ. Поред наведеног, желела бих да истакнем да сам више пута била ганута алтруизмом и несебичним понашањем овог детета. Као један од примера другарства којих је било више него што бих могла набројати , издвојила бих Урошев заштитнички однос према другарима из одељења који су се школовали по ИОП-у 2.
И да не дужим, додала бих да је у осмом разреду свим горенаведеним талентима Урош додао и глуму, учествујући у драмском приказу приређеном поводом Дана школе. Стога, уз сагласност Наставничког већа, предложени ученик носи титулу ученика генерацијe школске 2017/18.године!
Одељењски старешина:
Слађана Блажић

Носиоци Вукове дипломе:
1.  Урош Гордић VIII1   5.  Кристина Крстић VIII3
2.  Ђорђе Лукић VIII1   6.  Кристина Симовић VIII3
3.  Моника Вуловић VIII1   7.  Нера Зејак VIII3
4.  Сара Војиновић VIII2   8.  Александар Јанићијевић VIII4
        9. Александра Ненковић VIII4
 
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |