Учитељи

 
 
Р А З Р Е Д Н А   Н А С Т А В А
школске 2017/2018. године
 
Р.бр.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Одељење у коме предаје
Одељенско
старешинство
1.
Весна Стевановић
I/1
I/1
2.
Невенка Луковић
I/2
I/2
3.
Весна Павловић
I/3- целодневна
I/3
4.
Јелена Момчиловић
I/3 - целодневна
 
5.
Маријана Мирашевић
I/4- целодневна
I/4
6.
Милена Миљковић
I/4 - целодневна
 
7.
Јелена Милојевић
II/1
II/1
8.
Зорица Јеленковић
II/2
II/2
9.
Миљана Милојевић
II/3 - целодневна
II/3
10.
Снежана Тодоровић
II/3 - целодневна
 
11.
Кристина Бешевић
II/4 - целодневна
II/4
12.
Аница Филиповић
II/4 - целодневна
 
13.
Ирена Антић
III/1
III/1
14.
Зорица Поповић
III/2
III/2
15.
Јелена Глишић
III/3
III/3
16.
Гордана Пантић
III/4
III/4
17.
Живка Кашиковић
IV/1
IV/1
18.
Лепосава Трбић
IV/2
IV/2
19.
Татјана Мирић
IV/3
IV/3
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |