Упис у први разред школске 2017/2018. године

 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О УПИСУ УЧЕНИКА У I РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
Обавештавају се родитељи да је Основна школа "Мома Станојловић" у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за упис деце у први разред основне школе.
У први разред основне школе, школске 2017/2018.године уписују се деца која су рођена 2010.године и деца рођена у јануару и фебруару 2011.године.
Деца која  до 31.августа 2017.године пуне од 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве  школи ради организовања провере спремности за упис у школу.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља а у складу са просторним могућностима школе.
Школа организује и целодневну наставу (боравак) за ученике првог и другог разреда
Родитељи подносе школи писмени захтев за упис деце у први разред
(добија се од секретара школе).
За све информације везане за упис, родитељи се могу обратити
секретару школе на телефон 332-909.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА
УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД
Потребна документација за упис ученика у школу:
- доказ о здравственом прегледу( вакцинацији)
- потврда од стоматолога
- извод из матичне књиге рођених детета
- пријава пребивалишта детета
- уверење о похађању предшколског програма (доставља се по завршетку
  предшколског програма, када дечја установа изда ово уверење).
Преглед и вакцинација деце за упис у први разред основне школе обавља се код изабраног педијатра у дечјим диспанзерима, на позив здравствене установе, а ако родитељ не добије позив до краја априла текуће године требе да се распита у дечјем диспанзеру о термину вакцинације.
По упису ученика у први разред обавиће се тестирање ученика (испитивање ученика применом стандардизованих поступака).
ВД ДИРЕКТОРА
Рајица Ковачевић


Ученици у нашој школи добијају основе за развој сигурне, свестране и хумане личности, спремне да вештине и знања примени и у свакодневном животу.

Како то остварујемо?
  • Начин рада прилагођавамо савременим образовним захтевима и потребама ученика;
  • Континуираном едукацијом наставника и увођењем савремених технологија у васпитно-образовну праксу;
  • Користимо књиге и едукативне материјале који су квалитетни и по мери детета;
  • Сарадњом и добром комуникацијом са локалном заједницом и свим осталим релевантним институцијама.
Наша школа обезбеђује:
  • Квалитетно знање за даље школовање;
  • Пријатан, удобан и безбедан амбијент за учење и дружење;
  • Учитеље који својим начином рада омогућују квалитеније и трајно стицање знања;
  • Формирање радних навика, добре дисциплине, узајамног поштовања и толеранције;
  • Добру сарадњу и организована дружења ученика, родитеља и наставника;
  • Бригу о васпитању и здрављу деце.

Савети родитељима »

 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |