Ваннаставне активности

 
Ваннаставне активности
У школи се осим редовне наставе редовно организију и ваннаставне активности као и екскурзије и настава у природи за ученике од 1-ог до 4-ог разреда. Од ваннаставних активности организоване су следеће секције: литерарна, драмска, рецитаторска, ликовна, спортске секције, хор и оркестар, секција научно-техничког стваралаштва и еколошка секција.
 
ТЕХНИЧКО СТВАРАЛАШТВО
ЕТНО КУТАК
Техничко стваралаштво    
Техничко стваралаштво    
Етно кутак    
Етно кутак    
 
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Драмска секција    
СЕКЦИЈА
ЗА ХОР И
ОРКЕСТАР
Секција за хор и оркестар    
Драмска секција    
РАДОВИ
ЛИКОВНО
НАДАРЕНИХ
УЧЕНИКА
Ликовни радови ученика    
 
РАДОВИ УЧЕНИКА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
Еколошка секција    
Еколошка секција    
Еколошка секција    
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |