ЕТWINNING  ПРОЈЕКАТ ,,ИНТЕРАКТИВНА СВЕСКА”

Пројекат „Интерактивна математичка свеска“ представља иновативан приступ изучавању математике. Ученици су креирањем својих магазина  научили да повезују  научено са примерима из  свакодневног живота на креативан начин. Овај пројекат подразумева најбољу педагошку праксу у раду са  децом, а то је: учење кроз забаву, креативан рад, радозналост. Поред физичких свезака направили смо магазин  коришћењем неких од wеб 2.0 алата.

Сам пројекат је почео од септембра и трајао током целе школске године нешто мањим интензитетом и задацима током онлајн наставе.

Током активности у оквиру пројекта укључено је 25 ученика шестог и седмог  разреда, подељени у мање групе, организовани у тимски рад и сарадњу,  међу којима је  постојала  интеракција и активно учешће.

Главни део пројекта се одвија за време наставе, у школи. Образовни процес је извођен употребом електронских апликација у процесу учења. Сакупљање информација, упоређивање, заједничко остваривање резултата пројекта је постигнуто коришћењем Live meetingа, Skypа, chatа за договоре, Gugl Diska као алата за дељење документа и рад на њему. Кооперативно учење као облик сарадње међу ученицима, позитиван ефекат модела очигледности и заинтересованост за проблемску наставу допринели су остварењу циља самог пројекта да ученици буду његови активни учесници који ће радити на сопственој едукацији и схватити значај пројекта у погледу промене појединца. Најчешће коришћене методе су биле: метода демонстације, експеримента, проблемска, хеуристичка, дијалога, рада са текстом и другим медијима, илустративна и самосталних радова ученика у ликовним радовима. Била је то прилика да се види како се знање претвара у дела пролазећи област по област,  али и начин да се промовише eTwinning портал и међународна сарадња наставника и ученика.корелација

Пројекат се интегрисао у постојећи школски програм кроз програм редовне наставе где се  наводе садржај, исходи, начини остваривања садржаја, активности ученика и наставника, корелација (хоризонтална и вертикална) и међупредметне компетенције. Како је пројекат заснован на пројектно орјентисаној настави, део је плана Тима за пројектно планирање.

Кроз савремени приступ настави током рада на овом пројекту настојала сам да развијем језичке и ИКТ вештине, комуникацију, сарадњу, инвентивно мишљење, креативност, проблемско размишљање и решавање проблема,  етичност у коришћењу свих достигнућа технике, способност ученика да се у сарадњи са другим ангажује у реализацији заједничког пројекта развијајући позитиван и одговоран однос према учењу, ученичке компетенције у различитим предметима као што су: историја, ликовна култура, информатика, техника и технологија.

Све време пројекта комуникација се са учесницима пројекта одвијала преко доступних алата за повезивање:  twinspace, групе на Facebook-у, електронске поште, месинџера, скајпа,  видео  конференција. Искусније  колеге  сам консултовала за саме активности и садржаје пројекта, размењивали смо мишљења при избору идеја за интерактивну свеску. Прва активност је била представљање и означавање на мапи. Наставници ментори су креирали странице, а ученици су додавали задатке и материјал. Ми смо сарађивали са школом из Новог Сада и Крајишника. Правили смо квизове,  имали један онлајн састанак где су се ученици упознали са ученицима из Крајишника и Новог Сада, где су представили своје радове и одиграли један квиз. Крајња активност је поред физичких свезака и електронски магазин, али и развијање креативности, проширена знања о садржајима на основу радозналности.

Web alati koje smo koristili za kreiranje prezentacija (PowerPoint, Prezi, Sway) , knjige (StoryJumper), puzzli (Jigsawplanet), videa (Filmmaker Pro), kvizova znanja (WordWall, Kahoot, програмски језик Scratch, Google Forms, quizizz.com), stripova (Pixton,Paint), bloga (WordPress), Tricider (за гласање), конструкције спирала, стабла (GeoGebra), за евалуацију и упитнике (Google upitnik), фотографија (рачунарски  програм  Photoshop), за израду анимираних филмова ( Biteаble), игрица (Construct2), апликација за мапирање ума (МиндМуп), за представљање ученика и наставника (Padlet), за представљање задатака (Linoit table)

Кроз креативан рад и учење, развијање визуелне перцепције, логичко размишљање и комбиновање изашло се потпуно  из оквира чак и плана редовне  наставе за шести и седми разред,  побољшан је однос према настави математике, ученици усмерени  према закључцима, жељеним поступцима, стимулисано кооперативно учење, усмерена  стваралачка енергија ученика у правцу решавања  истраживачких задатака, а заједно смо увидели  да је математика игра и страст – креативна вештина на граници уметности и науке. Мрежна догађања су мени дала прилику да учим из искустава других колега, али и да делим своја, променим стил учења, стичем нове контакте, пријатеље, идеје. Била је ово прилика да заједно са својим ученицима постанем еТwinning генерација, а да ученици развију језичке и ИКТ вештине, имају мотивацију пратећи да тамо негде неко дете ради сличну ствар.

Све горе наведено представља највећи бенефит и резултат пројекта, али и оправдање да еТwinning буде интегрисани пројекат у мојој школи, популаризован осталима кроз хоризонтално учење на састанцима тимова и стручних већа.

                                                                                            Мирјана Анђелковић – Вранић

You may also like...