ПРОЈЕКАТ „МАТЕМАТИЧКЕ МИСТЕРИЈЕ“

Пројекат „Математичке мистерије“ имаo je за циљ да пружи ученицима дубље разумевање математичких знања и појмова кроз логичке математичке загонетке. Кроз овај пројекат ученици су развили способност  да се у сарадњи са другима ангажују у реализацији заједничког пројекта градећи позитиван и одговоран однос према учењу, ученичке компетенције у различитим предметима као што су: историја, географија, ликовна култура, математика и информатика, унапређујући своје критичко мишљење креативно решавајући проблеме, стицајући и унапређујући  вештине сарадње и комуникације.

На овај начин сви учесници пројекта су били део велике eТwinning породице која  нам је помогла да разменимо искуства у пројекту заснованом на пројектно орјентисаној настави.

Кроз истраживачки рад ученици су имали прилику да продубе своја математичка знања и боље разумеју градиво предвиђено наставним планом и програмом. Кроз поменути процес, они су, нудећи креативна решења за постављене проблеме, сарађивали и комуницирали са својим вршњацима путем онлајн радионица и развијали вештине представљања својих решења и идеја.

Сви материјали креирани током пројекта су укључени у електронске часописе коришћењем различитих колаборативних веб алата, што је додатно унапредило њихове дигиталне компетенције.

Сам пројекат није ученицима омогућио само боље разумевање математике, већ их је учинио способним за решавање проблема на ефикасан и креативан начин учећи их стрпљењу и истрајности на путу долажења до решења, етичности у коришћењу свих достигнућа технике, припремајући их за будуће академске и професионалне изазове.

Неке од резултата пројекта могуће је погледати на следећим линковима:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/math-mysteries/twinspace/pages/zajednicka-e-knjiga-projektnih-partnera

https://padlet.com/minkamimi16/petrovaradinska-tvrdjava-misterija-broj-5-scnq8jqi9qhl

https://wakelet.com/wake/SIxmhCADZGzKDJeBaHdkJ

https://padlet.com/silvanamk/ohridska-legenda-misterija-4-l155fe6ddbw35m21

У току је пријава наведеног пројекта за eTwinning националну ознаку квалитета за школску 2023/2024. годину. 

You may also like...