ZA SVET BEZ GLADI

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA

MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U REPUBLICI SRBIJI

RASPISUJU KONKURS
ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU

“PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI”

Konkurs je deo kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane i 16.oktobar – Svetski dan hrane i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu razvijanja pravilnih navika u ishrani. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koji karakterišu neredovni obroci, već i unos tzv. brze hrane, manji unos povrća i voća.

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za nagradni konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane”, do srede 9. oktobra 2019. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 puta 50 cm.

Najbolji radovi na nivou okruga bić edostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 16. oktobra 2019. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera tokom 2020. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije pravilne ishrane.

You may also like...