Завршни испит

 

Збирке задатака за завршни испит 2013/2014. године

Новине које доноси завршни испит
 • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи;
 • У свом коначном облику, завршни испит ће се школске 2013/14. године састојати од три теста: српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке (природне и друштвене);
 • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде на националном нивоу;
 • Завршни испит у свом коначном моделу састоји се само од непознатих задатака;
 • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју;
 • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општина, округа, школских управа и на националном нивоу.
 • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита
Ученици ове године ће на завршном испиту имати три теста - по један из матерњег језика и математике и трећи који ће обухватити градиво из биологије, историје, географије, физике и хемије. Тест из матерњег језика и математике носиће по 16 бодова, док ће трећи тест вредети осам бодова. Успех од шестог до осмог разреда носиће 60 бодова.

О завршним испитима: Завршним и матурским испитима проверава се шта су и колико ученици научили током школовања. С друге стране, ови испити су и део екстерног вредновања квалитета саме школе, а и система образовања у целини. Прве завршне испите ће, према Закону о основама образовања и васпитања, полагати основци који школовање завршавају 2011. године у свим школама у Србији. Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања само два теста из српског-матерњег језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати: све непознате задатке и три теста - српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија. Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита.

Модел испита за школску 2010/2011. годину - Прва генерација ученика који су учили по новим наставним програмима је у јуну 2011. године полагала завршни испит који је имао следеће карактеристике:
 • Испит се састојао од два предмета: српског односно матерњег језика и математике;
 • Тестови су се састојали из 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збиркама задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака објављених у збиркама и 25% непознатих задатака, који нису објављени у збиркама задатака али су засновани на образовним стандардима за крај основног образовања.
Модел испита за школску 2011/2012. годину - Друга генерација ученика која полаже завршни испит такође полаже испит из два предмета: српски односно матерњи језик и математика са следећим модификацијама:
 • Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.
 • Програм завршног испита за 2012. годину биће објављен до краја септембра школске 2011/12. године.
Модел испита за школску 2012/2013. годину - Трећа генерација или генерација 2012/13. такође ће полагати два теста, из српског и математике али са следећим модификацијама:
 • Тестови завршног испита имаће 25% делимично познатих задатака и 75% потпуно непознатих задатака. Познатих задатака неће бити.
 • Програм завршног испита за 2013. годину биће објављен до краја септембра школске 2012/13. године.
Модел испита за школску 2013/14. годину (Финални модел) - Финални модел примењиваће се од школске 2013/14. године. Завршни испит ће имати следећу структуру и садржај:
 • Испит ће се полагати употребом теста из предмета српски језик, односно матерњи језик, математика и употребом комбинованог(једног) теста из наставних предмета и то: историја, географија, билогија, физика и хемија. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту (број или проценат задатака) биће структуирана према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.
 • Тестови завршног испита биће састављени само од непознатих задатака
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |