Завршни испит 2017/2018. године

 

 
Министарство просвете је објавило Правилник о упису ученика у средњу школу, са неколико новина које су надлежни раније најавили. Највећа промена је у односу броја бодова за упис – успех из основне школе сада ће ностити највише 60 поена, а завршни испит 40, док је претходне две године тај однос био 70:30. Због те промене мења се и бодовање самог завршног испита, па ће без грешке урађени тестови из матерњег језика и математике ученику донети по 13 поена, а комбиновани 14. Другачији је и начин израчунавања броја поена по основу успеха из основне школе – сада се просек на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабира и затим множи са четири.
Сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања, а свако тачно питање доноси ученику један поен, дакле 20 у укупном скору. Потом ће се број поена из матерњег језика и математике множити коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог са коефицијентом 0,7, како би се добили бодови који се рачунају при упису у средње школе – 13 из матерњег језика и математике, а 14 из комбинованог теста.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда je 13. и 14. априла
Ученици ће у два дана радити три теста:
13. априла 2018. године у 12:00 - тест из математике и тог дана анонимно попуњавају упитник,
14. априла 2018. године у 9:00тест из српског језика и комбиновани тест у 11:30.
* Ученик седи на месту са редним бројем (означеним на клупи) који одговара редном броју са јединственог списка ученика
* Ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом
* Списак прибора за рад на пробном завршном испиту:
- српски језик и комбиновани тест (графитна оловка, хемијска оловка и гумица)
- математика (графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар)
* На испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |