Завршни испит

 

 
 

Календар полагања завршног испита
 • 15.06.2015.г. понедељак, српски/матерњи језик, од 10-12 часова
 • 16.06.2015.г. уторак, математика, од 10-12 часова
 • 17.06.2015.г. среда, комбиновани тест, од 10-12 часова
 • 19.06.2015.г. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама до 20 часова
 • 20.06.2015.г. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 8 до 16 часова у основним школама
 • 22.06.2015. г. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 8 до 16 часова
 • 25.06.2015.г. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 20 часова
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
 • 26-27.06.2015.г. од 8 до 15 часова
Коначан распоред по школама и образовним профилима:
 • 05.07.2015.г. недеља, до 20 часова
 • 06-07.2015.г. упис ученика у средње школе
Бодовање завршног испита и општег успеха
Бодовање завршног испита и општег успеха
(Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу,
"Службени гласник РС", број 37/15):
 
Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
 
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.
Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се:
 • општи успех остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а
 • општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |