Завршни испит

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
за ученике који нису распоређени у првом уписном кругу
Попуњавање и предаја листе жеља у школи 6.07.2015. године од 8:30 часова.
 
 

Календар полагања завршног испита
 • 15.06.2015.г. понедељак, српски/матерњи језик, од 10-12 часова
 • 16.06.2015.г. уторак, математика, од 10-12 часова
 • 17.06.2015.г. среда, комбиновани тест, од 10-12 часова
 • 19.06.2015.г. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама до 20 часова
 • 20.06.2015.г. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 8 до 16 часова у основним школама
 • 22.06.2015. г. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 8 до 16 часова
 • 25.06.2015.г. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 20 часова
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
 • 26-27.06.2015.г. од 8 до 15 часова
Коначан распоред по школама и образовним профилима:
 • 05.07.2015.г. недеља, до 20 часова
 • 06-07.2015.г. упис ученика у средње школе
Бодовање завршног испита и општег успеха
Бодовање завршног испита и општег успеха
(Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу,
"Службени гласник РС", број 37/15):
 
Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
 
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста. На свакoм пoјединачнoм тесту ученик решава 20 задатака. Бoдoви кoје је ученик oствариo израчунавају се такo штo се резултат на тесту мнoжи кoефицијентoм 0,5 (тј. резултат на тесту пoдели се са 2)
Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се:
 • општи успех остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а
 • општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |