Завршни испит 2015/2016. године

 

Тестови и решења са завршног испита школске 2015/2016. године:
 
Календар полагања завршног испита
  • 15.06.2016.г. среда, тест из српског (матерњег) језика, од 9-11 часова
  • 16.06.2016.г. четвртак, тест из математике, од 9-11 часова
  • 17.06.2016.г. петак, комбиновани тест, од 9-11 часова
Бодовање завршног испита и општег успеха
Бодовање завршног испита и општег успеха
(Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу,
"Службени гласник РС", број 37/15):
 
Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).
 
На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста. На свакoм пoјединачнoм тесту ученик решава 20 задатака. Бoдoви кoје је ученик oствариo израчунавају се такo штo се резултат на тесту мнoжи кoефицијентoм 0,5 (тј. резултат на тесту пoдели се са 2)
Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се:
  • општи успех остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а
  • општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).
На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.
Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте
Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику и школу за талентоване ученике (музичка школа за таленте у Ћуприји), полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање.

Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима.

НАПОМЕНА: Подаци о ученицима су видљиви на званичном сајту али у складу са Законом о заштити података о личности уз неколико најбитнијих ограничења, односно измена у односу на све претходне године:
  • подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену шестоцифрену уписну шифру (идентификациони број),
  • у картици о ученику не приказују се лични подаци (име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |