Здрави стилови живота

У оквиру Пројектне наставе успешно су реализовани часови на тему ,,Здрави стилови живота“. Кроз осам наставних часова, а путем учења на даљину, ученици су имали прилику да се упознају са садржајима који су били у оквиру наведене теме:

  • Правилна исхрана (разноврсна и редовна, пирамида исхране, витамини…);
  • Хигијена као предуслов здравља (лична хигијена, хигијена простора…);
  • Значај физичке активности и спорта за здравље (јутарња гимнастика, боравак и активности у природи, спорт, рад и одмор);
  • Безбедност у саобраћају (пешак, возач, бициклиста, саобраћајни знакови, безбедна игра…);
  • Безбедност на Интернету ((не)безбедни сајтови, комуникација са непознатим особама, лични подаци и дељење).

Уз посредство и помоћ родитеља, ученике смо обавештавали о наставним јединицама и задацима. Упућивали смо ученике на корисне линкове или слали песмице и филмиће,  који су им помогли да схвате колико је важно водити здрав начин живота и колики значај имају напоменути садржаји за живот уопште.

Остварена је међупредметна повезаност са часовима из света око нас, физичког васпитања, ликовне културе и ваннаставним активностима.

You may also like...