ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Овим вас обавештавамо да се због посебне епидемиолошке ситуације окружно такмичење за основне школе одлаже.

Одлука је донета уз усмене консултације са МПНТР. 

О накнадним одлукама у смислу евентуалног другог, повољнијег термина за такмичење  бићете посебно обавештени.

Према календару такмичења који је доставило МПНТР, планирано је да се окружно такмичење из страних језика за ученике основних школа одржи у ОШ”Мома Станојловић” из Крагујевца и то:

  • y суботу 13.3.2021.године за следеће језике: француски, руски, немачки, италијански и шпански;
  • недељу 14.03.2021. године  из енглеског језика
  • Такмичења почињу у 10 часова.
  • Ученици долазе најкасније 15 минута пре почетка такмичења.

Ученици и наставници који долазе на такмичење имају обавезу да строго  поштују све противепидемијске мере.

Напомена: Као и на општинском, и на овом такмичењу у школи ће остати само наставници који дежурају у учионицама  и чланови комисије за прегледање теста. Остали наставници се не задржавају у школи  и неће имати право да погледају тест ученика. Тај тест ће им се скенирати и послати само ради провере на лични захтев наставника.

Оригинал тест и кључ биће на сајту школе одмах након такмичења.

Директор

                                                                                      Рајица Ковачевић

You may also like...