УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД 2021/2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ УПИСА УЧЕНИКА У I РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Обавештавају се родитељи да је Основна школа ,Мома Станојловић”у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за упис деце у први разред основне школе.
У први raзред основне школе, школске 2021/2022 године уписују се деца која су рођена 2014.године и деца рођена у јануару и фебруару 2015.године.

Деца која до 31 августа 2021 године пуне од 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве школи ради организовања провере спремности за упис у школу.

Школа организује и целодневну наставу (боравак) за ученике првог и другог разреда.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља (добија се од секретара школе), а у складу са просторним могућностима школе.

Потребна документација за упис ученика у школу:

  • доказ о здравственом прегледу (вакцинацији)
  • потврда од стоматолога
  • уверење о похађању предшколског програма (доставља се по завршетку предшколског програма, када дечја установа изда ово уверење). Извод из матичне књиге рођених детета и пријаву пребивалишта детета прибавља школа преко сајта еупис.

За све информације везане за упис, родитељи се могу обратити секретару школе на телефон 332-909.

You may also like...