ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/22.ГОДИНЕ

Настава за све ученике почиње у среду, 1.9.2021.године према првом моделу образовно-васпитног рада у складу са Стручним упутством МПНТР према следећем распореду:

-Прва смена  од 7:45 часова,  ученици од петог до осмог разреда

-Друга смена од 14:00 часова, ученици од првог до четвртог разреда

Напомена: Смене се мењају на недељном нивоу. У недељи када је први циклус прва смена, настава за њих почиње у 8:00 часова а за ученике другог циклуса у 13:30 часова.

Часови трају 45 минута за све ученике а распоредом часова обухваћени су сви предмети       ( обавезни и изборни програми) предвиђени наставним планом.

-Целодневна настава: Ученике који похађају целодневну наставу дежурни учитељ преузима од 6:30 часова. Настава почиње у 8:00 часова. Родитељи/старатељи своју децу могу преузети најраније у 13:30 часова а најкасније до 17:00 часова.

Према стручном упутству министарства просвете, сваке недеље „Тим за школе“ доноси одлуку о моделу наставе за наредну недељу , на основу тренутне епидемиолошке ситуације у граду, о којој ће ученици/родитељи бити обавештавани посредством одељењског старешине или већ утврђеним каналима комуникације, петком до 12 часова.

На опште задовољство свих нас, ученика, родитеља и запослених, реализација наставе од 1.9.2021.год. почиње регуларно, али обзиром на развој епидемиолошке ситуације морамо поштовати све препоручене мере о којима ће ученике и родитеље упознати одељењске старешине непосредно или електронским путем.

Школа ће предузети и поштовати све прописане мере како би се ризик од заражавања  свео на минимум. Свим актерима желим добро здравље и успешну школску годину.

СРЕЋАН  ПОЧЕТАК!!!

                                                                                                     Рајица Ковачевић, директор