ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ “FAMOUS FEMALE MATHEMATICIANS 6”

Ученици петог  и четвртог одељења шестог разреда учествовали су у међународном ЕТwinning пројекту  “Famous female mathematicians 6”. Била је ово прилика да се код ученика развију језичке и ИКТ вештине, комуникација, сарадња, инвентивно мишљење, креативност, проблемско размишљање и решавање проблема, етичност у коришћењу свих достигнућа технике, способност ученика да се у сарадњи са другима ангажују у реализацији заједничког пројекта развијајући позитиван и одговоран однос према учењу, ученичке компетенције у различитим предметима као што су: историја, ликовна култура и информатика. Е-књига активности ученика доступна је на линку:

You may also like...