Сарадња породице и школе

У одељењу 1/4 ђачка мама Катарина Станојевић, асистент на предметима Методике наставе музичке културе и Методичког практикума музичке културе на Педагошком факултету у Јагодини, одржала је час, на којем су се смењивале музичке, ритмичке и ликовне активности, са акцентом на предмет свет око нас-материјал, алат, производ 🐱🦁🐯🐻‍❄️🦊🐼🐻

https://www.facebook.com/100063656070172/videos/pcb.959385259526668/2191723811208296

https://www.facebook.com/100063656070172/videos/pcb.959385259526668/1239151987494552

You may also like...