Обавештење у вези уписа ученика у I разред за школску 2023/2024

Обавештавају се родитељи да је Основна школа “Мома Станојловић” у Крагујевцу, почела да врши пријем захтева за уписдеце у први разред основне школе.

У први разред основне школе, школске 2023/2024. године уписују се деца која су рођена 2016. године и деца рођена у јануару и фебруару 2017. године.

Деца која до 3131 августа 2023. године пуне 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријавешколи ради организовања провере спремности за упис у школу.

Школа организује и целодневну наставу (боравак) за ученике првог и другог разреда.

Школа може да упише и дете са подручјадруге школе, на писмени захтев родитеља (добија се од секретата школе), а у дклсфу дс просторним могућностима школе.

Потребна документација за упис ученика у школу:

  • доказ о здравственом прегледу (вакцинација)
  • потврда од стоматолога
  • Уверење о похађању предшколског програма(доставља се по завршетку предшколског програма, када дечјаустанова изда ово уверење).

Извод из матичне књиге рођених детета и пријаву пребивалишта детета прибавља школа преко сајта еупис.

За све информације везане за упис, родитељи се могу обратити секретару школе на телефон 332-909

Преузмите:

Захтев за упис у први разред за децу која живе на територији друге школе

Захтев за упис у први разред за децу која живе на територији школе

You may also like...