Промене у раду школе од 24.01.2022.

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа од 20.1.2022.године Крагујевац се налази у другом моделу, што значи да ће ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда од понедељка 24.1.2022. год. наставу похађати по комбинованом моделу. Прва група похађа непосредно наставу понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком а на недељном нивоу се смењују. Часови трају 45 минута и држе се у реалном времену са групом која је тог дана на online настави.

Први циклус је по одлуци Тима у првом моделу и пратиће наставу непосредно.

Смене од 24.1.2022.год.:

-Први циклус: прва смена

-Други циклус: друга смена

Одељењске старешине петог, шестог, седмог и осмог разреда су дужне да ученике и родитеље ХИТНО обавесте о  моделу наставе и поделе ученике на групе А и Б.

Прилози:

Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера

Додатно упутство о организацији рада школа од 24.01.2022.

Стручно упутство Батута- Измене:

Измена Прилога 7

Измена Прилога 16

You may also like...