О нама

Идеја наше школе је да коришћењем свих снага којима располажемо постанемо безбедна, занимљива, препознатљива, квалитетна и отворена за свакога ко жели да учи.

Најважнији циљеви су: свестрано развијена личност детета; неговање узајамног поштовања, разумевања и уважавања на свим нивоима (ученик-ученик, ученик-наставник, наставник-родитељ); развијање свести о правима и одговорностима; подстицање личног развоја и развоја стваралачких и креативних способности како ученика тако и наставника.

Зашто да своје поверење поклоните баш НАМА?

Зато што поседујемо бројне квалитете и предности:

• Школа има 752 ученика и 31-но одељење од I -VIII разреда и располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе.

• У колективу влада радна и стимулативна атмосфера.

• Наставу свакодневно унапређујемо и употребом најсавременијих техничких уређаја.

• У школи се посебна пажња поклања надареним ученицима о чему сведоче одлични резултати наших ученика на такмичењима као и успеси у средњој школи. Деценијама уназад, из њених клупа у освајање света кретало је мноштво генерација. Изнедрила је она много чувених и надалеко познатих личности.

• Развој физичких способности наших ученика омогућава добро опремљена фискултурна сала. Имамо безбедно, пространо и функционално двориште и пољску учионицу.

• Велику пажњу поклањамо хигијени и уређењу ентеријера, који одише топлином.

• У нашој школи нема регистрованих преступника малолетничке деликвенције. У циљу повећања васпитног утицаја на ученике школа врло често позива стручњаке разних области и организује предавања за ученике.

• Сваке године за ученике млађих разреда организујемо Наставу у природи.

• Посебно смо поносни условима за целодневну наставу. Организована за ученике 1. и 2. разреда, омогућава израду домаћих задатака, игру и одмор у посебно опремљеним просторијама, а под будним оком стручних и обучених учитеља.

• Пријатна и топла атмосфера целодневног боравка доприноси безболнијем и лакшем прихватању обавеза које намеће полазак у школу, како ученицима тако и родитељима.