„Боље спречити, него лечити “

У оквиру пројектне наставе, у одељењу III/2, реализована је радионица Боље спречити, него лечити. Радионицу је одржала ђачка мајка, др Данијела Грачић, тако да је уједно остварена и сарадња са родитељима. Oстварена је међупредметна повезаност са часовима природе и друштва, ликовне културе, срског језика, физичког и здравственог васпитања. Међупредметне компетенције: комуникативна компетенција, компетенција за учење, компетенција за сарадњу, одговоран однос према здрављу. Циљ радионице : Усвајање знања о заштити од заразних болести. Развијање позитивних ставова и навика за очување здравља. Оспособљавање ученика да препознају неке заразне болести.

Исходи: разуме како и зашто чувамо здравље; зашто је важан систематски преглед; које су заразне болести и како се преносе.

У уводном делу часа, након представљања, родитељ је водио разговор са ученицима о школи коју треба завршити да би постао доктор, различитим специјалистима и њиховим називима, алату који доктор користи за рад. Након тога, ученицима је показано све оно што је доктору потребно за један преглед.

Главни део часа је био посвећен о симптомима које имамо када смо болесни, како треба да се понашамо у току болести, које болести су преносиве, као и о систематском прегледу који треба обавити када смо здрави. Након тога, предавач је на табли, а ученици у својим свескама, записали све оно што је битно са часа, а мапом ума су представљене нове речи које су ученици научили. Потом је уследио преглед ученика (грло, уши, плућа, мерење притиска и сатурације).Ученици су имали прилику и сами једни друге прегледати.

У завршном делу часа ученици су у пару илустровали како чувамо здравље. Дечаци су илустровали Чувамо здравље духа, а девојчице Чувамо здравље тела.

Радови су представљени тако што су их ученици  залепили на табли. Након  тога, ученицима су подељене дипломе, а потом су попунили евалуациони листић: „како ми се свидела радионица“.

Ученици су били јако мотивисани за рад, активно учествовали и трудили у реализацији задатка. Циљ часа је постигнут.

Одељењски старешина

                                                                                                                                                          Јелена Глишић

You may also like...