Јавно достављање информација од јавног значаја Фенк Теодору

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС),а обзиром да  ниједан други начин достављања тренутно није могућ због привремене обуставе рада дела радника ЈК Поште Србије.  На огласној табли ОШ „Мома Станојловић“  дана 15.11.2023.године, објављене су информације од јавног значаја, које је захтевом тражио тражилац Теодор Фенк и које су тражиоцу послате дана 09.11.2023.године али због обуставе рада дела радника ЈК Пошта Србије, тражиоцу још увек нису достављене. 

You may also like...