Илуструј сам свој речник науке

Радионицa у оквиру пројекта „Илуструј сам свој речник науке“ реализованa je у просторијама Научног клуба Центра за образовање Краагујевац 29.09.2020 године. Аутори и реализатори радионица су професор математике у Првој крагујевачкој гимназији Александра Живадиновић и професор физике Милена Живковић .

Циљ пројекта je да искористи пун потенцијал учесника радионице – вршњака који се међусобно добро познају. Том приликом се развија блискост, пријатељство и гради осећај припадности. Баш због ове чињенице вршњачка едукација представља посебан вид учења, пружа добар основ за развијање тимског духа и лакшег усвајања градива. Поред вршњачке едукације активно учешће ученика у настави доводи до стицања и формирања знања која доводе до вишег нивоа разумевања физичких појава и закона. Направљени панои могу  да послуже као одлична идеја коју могу искористити на неким од својих часова, а с обзиром на то да остају у научном клубу биће доступни свима на коришћење чиме се наставља процес популаризације ове теме.

Била је ово једна од укупно  4 радионице,  на којој је учествовало 5 ученика наше школе који су  добили потребан материјал за прављење тродимензионалних геометријских објеката, разне логичке задатке и математичке мозгалице, као и потребан материјал за трагање за најинтересантнијим подацима из биографија великана математике и физике. Сва решења су ђаци представили на што креативнији начин. Са друге стране ученици су добили материјал потребан за израду експеримената из којих су изводили закључке о природним појавама и законима физике. Након ових активности отворена је  дискусија  о повезаности ове две природне науке. У завршном делу радионице организован је  квиз и додела диплома свим учесницима.

                                                                                                                  

                                                                                                                   Мирјана Анђелковић Вранић

You may also like...