ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Школе доступан је на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у делу Јединствени информациони систем Информатора о раду линк:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=Tuv43LL2w5Hz46Rtv